Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Hỗ trợ: 02513.894.055 | Đăng nhập

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tải xuống file hướng dẫn

Đăng ký tài khoản

Soạn nội dung gửi về email:

binhttcntt@gmail.com (Nguyễn Thế Bình)

Tiêu đề: "Đăng ký tài khoản Báo cáo chất thải nguy hại"
Nội dung:

- Tên Công ty:
- Địa chỉ:
- Mã số thuế:
- Số điện thoại liên hệ:
- Email liên hệ:
- Đính kèm bản scan giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; hợp đồng thu gom, xử lý
- Nếu đã có tài khoản đăng nhập xem dữ liệu quan trắc thì gửi tên tài khoản và yêu cầu phân thêm quyền báo cáo chất thải nguy hại

Hỗ trợ kỹ thuật: 02513.894.055
Báo cáo chất thải nguy hại
BẢN QUYỀN THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI
Liên hệ:520 Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa
Điện thoại: (84-0251) 828680 - Fax: (84-0521) 8827364 - Email: stnmtdongnai@vnn.vn
Được thiết kế bởi: Trung tâm Công nghệ thông tin